کارخانجات گروه صنعتی افراچوب سبز ایرانیان

 

  تیم افراچوب

  کار تیمی هر رویایی را محقق می کند.

  علی توکلی فرد

  سرپرست فروش

  03136188220


  سمیه پورمند

  کارشناس فروش

  03136188001


  مهشید امین صبوری

  کارشناس فروش

  03136188002


  تنها راه انجام کار بزرگ عشق به آنچه که شما انجام می دهید است

  سپیده صادقی

  کارشناس امور مشتریان

  03136188005


  هیچ چیز مانند تلاش در راستای کسب رضایت مشتری نمی تواند یک محصول را ماندگار کند

  کیمیا و کیانا استکی

  کارشناس فروش

  03136188188


  آبتین قنبری

  کارشناس فروش

  03136188901


  شکوفه دهقانی

  کارشناس فروش

  03136818902


  محمد رنجبر

  کارشناس عرصه

  03136188214


  علیرضا حسینی

  کارشناس فروش

  031361882288


  احسان صدریان

  کارشناس منابع انسانی

  03136188431


  وحید امید قائمی

  کارشناس بازرگانی

  03136188265


  پورتال مشتریان